Použití LED diod

Použití LED diod

Oblast použití se neustále rozšiřuje. Jsou používány v displejích, pro indikace stavů v technologických linkách, jako zdroje světelného signálu pro optická vlákna apod.

Vlastnosti supersvítivých LED umožňují jejich použití v osvětlovací technice. V současné době jsou používány např. k osvětlování dopravních značek, k výrobě řídicích dopravních světel (semafory), v brzdových světlech automobilů apod. V některých aplikacích LED diody úspěšně konkurují vláknovým žárovkám (tzv. „čelové“ svítilny pro speleology, důlní pracovníky, hasiče apod., osvětlení bicyklů – bílé i barevné „blikačky“ apod.).

Konstrukce LED žárovek rozměrově i designově vychází z odpovídajících známých klasických žárovek. Uvnitř patice se nachází prostorově uspořádané SMD součástky zajišťující provozní podmínky diody LED a její ochranu proti napěťovým špičkám a statické elektřině. Dioda LED je opatřena (u typů s paticí Ba9s, E10, Ba15, E14, E27) polykarbonátovou čočkou, která upravuje vyzařovací charakteristiku LED žárovky.

LED žárovky, stejně jako žárovky, pracují při střídavém nebo stejnosměrném napětí, tzn. polarita není důležitá. Použití nachází zejména v optických signalizačních prvcích, indikačních svítidlech (kontrolkách) osazených dosud klasickými žárovkami, např.: řady T6, T10, mozaika, atd. Získáme tím řadu výhod, především nesrovnatelně vyšší životnost a celkově pak nižší provozní náklady (častá výměna žárovek odpadá), dále snížení tepelné zátěže svítidla a celého zařízení, reálné podání barev díky téměř monochromatickému záření diod LED, rovněž časté zapínání není podstatné.

   

Obr. 1: LED diodová žárovka firmy Lightronic

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. LED diodová žárovka firmy Lightronic, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009