Optoektronické vazební členy

Optoektronické vazební členy

Optoelektronické (též optoelektrické) vazební členy, (někdy také „optočleny“, „optrony“, nebo „optoizolátory“) jsou dvojbrany s elekrickým vstupem a výstupem, ale uvnitř se světelnou vazbou. V jednom pouzdru obsahují zdroj záření i přijímač záření, které jsou vzájemně vázány optickým prostředím. Je to elektronická součástka, v níž vnitřní vazba mezi elektrickým vstupním a výstupním signálem je zprostředkována světelným zářením (zpravidla v oblasti infračerveného záření).

Zdrojem záření bývá nejčastěji elekotroluminiscenční dioda, přijímačem může být fotodioda nebo fototranzistor (někdy též fotoodpor či fototyristor).

Obr. 1: Příklad vnitřního zapojení optronu s detekční fotodiodou

Základním posláním optočlenů je galvanické oddělení vstupní a výstupní části členu (proto pojmenování optoizolátory). Toto oddělení způsobuje vysokou odolnost systémů používajících optoizolátorů proti rušení a umožňuje též přenos informací mezi obvody s velmi rozdílným napětím. Tyto vlastnosti vymezují oblast jejich použití.

Optrony jsou používány k přenosu datových nebo analogových střídavých i stejnosměrných signálů, přičemž zajišťují vysoký izolační odpor mezi vstupem a výstupem. Optrony slouží ke vzájemnému galvanickému oddělení dvou obvodů nebo vstupních, případně výstupních obvodů elektronického zařízení od vnějšího prostředí.

Optrony vyráběné pro aplikace v lineárních obvodech mají dobrou linearitu a jsou používány pro galvanické oddělení částí analogových obvodů.

Optrony vyráběné pro aplikace v logických obvodech jsou určeny pro přenos pouze dvou úrovní signálů, a proto je jejich realizace podstatně snadnější.

Narozdíl od oddělovacích transformátorů mohou být optrony použity pro galvanické oddělení i u stejnosměrných obvodů.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Příklad vnitřního zapojení optronu s detekční fotodiodou, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009