Displeje s LED diodami

Displeje s LED diodami

Tyto zobrazovací jednotky jsou tvořeny LED diodami v segmentovém nebo maticovém uspořádání. Vyráběné zobrazovací jednotky jsou jedno nebo vícemístné.

Obr. 1: Příklad displejů LED

Stejně jako LED diody i zobrazovací jednotky jsou vyráběny v různých barvách. Pro větší viditelnost u velkých displejů jsou používány dva světelné body vedle sebe a superjasné LED. Informační panely pozorovatelné z velké vzdálenosti jsou konstruovány z diskrétních superjasných LED diod. Tyto panely obsahují řídicí a budicí obvody diod LED. Řídicí elektronika přijímá data a příkazy pro funkci displeje prostřednictvím počítačového rozhraní.

Uspořádání diod v sedmisegmentové zobrazovací jednotce z LED je na obrázku 2. Ve znázorněném zapojení jsou propojeny katody diod, anody jsou vyvedeny samostatně. Jsou vyráběna také zapojení s propojenými anodami, u kterých jsou samostatně vyvedeny katody jednotlivých LED.

Obr. 2: Ukázka pouzdra a vnitřního zapojení jednomístného sedmisegmentového displeje KW1-1502 se společnou anodou a se společnou katodou

Jak je z obrázku zřejmé, jsou jednotlivé segmenty označeny písmeny A až G, desetinná tečka je označena DP. Jeden segment tvoří většinou více LED, u desetinné tečky jedna LED.

Hlavní vlastnosti zobrazovacích jednotek s diodami LED

  • nízké napájecí napětí (asi 3V);

  • poměrně nízká cena;

  • zobrazovací jednotky jsou vyráběny v mnoha různých rozměrech;

  • za vyšší cenu jsou vyráběny i velmi jasné displeje;

  • barva a svítivost se mění s teplotou a s velikostí napájecího proudu.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Příklad displejů LED, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: AUTOR NEZNÁMÝ. Ukázka pouzdra a vnitřního zapojení jednomístného sedmisegmentového displeje KW1-1502 se společnou anodou a se společnou katodou, ALLDATASCHEET.COM. Electronic Components Datasheet Search [online]. [cit. 8.7.2015]. Dostupný na WWW: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/245417/LUCKY-LIGHT/KW1-1502A2.html