Přenos světla

Přenos světla

Přenos informací pomocí světla zajišťují optické spoje. Optický spoj sestává z vysílače, optické spojovací trasy a přijímače.

  • vysílač = zdroj světelného záření, pro běžné datové přenosy nejčastěji laserové a LED diody.

  • optická spojovací trasa = prostředí propustné pro optické paprsky (atmosféra, vakuum, vlákno v optickém kabelu).

  • přijímač = polovodičová součástka ovládaná světlem (nejčastěji fototranzistor nebo PIN-dioda).

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009