Dioda

Dioda

Dioda je nejjednodušší elektronka se dvěma elektrodami, anodou (A) a katodou (K). V době, kdy je katoda žhavena, prochází elektronkou proud (od záporné katody ke kladné anodě). Budeme-li zvyšovat mezi A a K napětí a měřit proud diodou (anodový proud IA), změříme voltampérovou charakteristiku diody.

Obr. 1: Vakuová dioda (elektronka) – schematická značka

VA charakteristika diody značně závisí na teplotě katod. Při určité hodnotě anodového napětí US dochází vlivem záporného prostorového náboje elektronů k nasycenému stavu a další zvyšování napětí již nemění počet elektronů přitahovaných anodou.

Diody jsou používány jako usměrňovače napětí elektrické sítě, vysokofrekvenční usměrňovač pro demodulaci vf napětí apod.

 

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: BRINDL, Pavel. Vakuová dioda (elektronka) – schematická značka. Z archivu autora.