Tetroda

Tetroda

Tetroda je konstrukčně podobná triodě, ale má čtyři elektroda a je obohacená o další mřížku – tzv. stínicí. Stínicí mřížka má vzhledem ke katodě kladné napětí.

Obr. 1: Vakuová tetroda – schematická značka

Uplatnění stínicí mřížky znamená:

  • velký pracovní rozsah při velkém zesilovacím činiteli;
  • zpětné působení anody na mřížkový proud je sníženo na minimum;
  • podstatně se zvýšil vnitřní odpor, který již netlumí obvody v anodě;
  • kapacitní vazba mezi mřížkovým a anodovým obvodem je zmenšena na minimum.
Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: BRINDL, Pavel. Vakuová tetroda  – schematická značka. Z archivu autora.