Pentoda

Pentoda

Pentoda je elektronka s pěti elektrodami.

Obr. 1: Vakuová pentoda – schematická značka

Od triody se liší pouze lineárnějšími VA charakteristikami. Toho je dosaženo přidáním dalších dvou mřížek – stínicí a hradicí, které ovlivňují tok elektronů mezi katodou a anodou. Třetí mřížka (hradicí) je umístěna mezi anodou a stínicí mřížkou a snižuje tak vliv stínicí mřížky na anodu. Tato mřížka má nulový potenciál. Linearita znamená menší zkreslení signálu při jeho zesílení. Pro VA charakteristiku pentody je typická větší linearita křivek závislosti IA na UAK, než tomu bylo u triody.

Pentoda se dosud používá ve výkonových zesilovačích koncových stupňů vysílačů, v poslední době též znovu ožívají ve speciálních Hi-Fi přijímačích a nízkofrekvenčních zesilovačích, v hudebních nástrojích, kondenzátorových mikrofonech apod.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: BRINDL, Pavel. Vakuová pentoda  – schematická značka. Z archivu autora.