Směšovací elektronky

Směšovací elektronky

V některých zařízeních, jako je rozhlasový přijímač a vysílač, je nutné směšovat dva signály. To je možné realizovat např. tím, že je přivádíme na dvě různé mřížky v jedné elektronce. První stínicí mřížka řídí množství elektronů proudících z katody. Druhá řídicí mřížka podle velikosti svého potenciálu propouští určité množství těchto elektronů, které prošly první mřížkou, k anodě.

Obr. 1: Vakuová hexoda – schematická značka

Takové elektronky jsou nazývány „hexody“ či „heptody“ (je-li ještě mezi druhou stínicí mřížkou a anodu umístěna další hradicí mřížka).

Elektronka, kde se emitované elektrony soustředí do úzkého paprsku, který po dopadu na stínítko vyvolá světélkování v luminoforu, se nazývá obrazovka. Je to nejobecněji známá elektronka. Více o tom v další kapitole.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: BRINDL, Pavel. Vakuová hexoda  – schematická značka. Z archivu autora.