Princip, funkce a uspořádání obrazovky

Princip, funkce a uspořádání obrazovky

Principiální znázornění struktury obrazovky je na obr.1.

Obr. 1: Základní části obrazovky - schéma

1 elektronový svazek, 2 vnitřní grafitový povlak, 3 luminofor, 4 čelní stěna, 5 kontakt pro připojení anodového napětí, 6 místo, kde působí vychylovací soustava, 7 elektronová tryska, 8 hrdlo, 9 patice

Základní části obrazovky:

  • skleněná baňka, v níž je vytvořeno vysoké vakuum, čelní skleněná stěna je pokryta luminiscenční vrstvou - luminoforem;

  • elektronová tryska (zdroj elektronového paprsku). Skládá se z katody, mřížky a obvodů pro ostření svazku elektronů;

  • urychlovací a zaostřovací anoda (též 1. a 2. anoda), vytvářejí elektrostatické pole, které soustřeďuje svazek elektronů;

  • stínítko, které vysílá světelné záření poté, co na něj dopadnou elektrony;

  • systémy pro vychýlení elektronového paprsku (umístěny na vnějším plášti elektronky).

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Základní části obrazovky - schéma, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009