Vitální pohyby

Vitální pohyby

Jsou výsledkem životních projevů rostliny.

pohyby lokomoční

Jsou to pohyby z místa na místo, přičemž

 • jsou indukované (vyvolané nějakým podrážděním) a orientované (ve směru nebo proti směru podráždění)

 • vykonávají je jednobuněčné rostliny

  • např. zelené řasy se pohybují ze zastíněné části nádoby do osvětlené

pohyby ohybové

Jsou to takové pohyby, kdy se část rostliny zakřiví (ohne). Dělíme je na tři následující typy:

Tropismy

Jedná se o indukované, orientované pohyby vyšších rostlin, které jsou kořeny upevněny v zemi.

 • fototropismus

  • vyvolává osvětlení z jednoho směru

  • pozitivně fototropické – za světlem (stonky a listové řapíky)

  • negativně fototropické – od světla (kořen)

 • thigmotropismus

  • ovíjivé pohyby úponků popínavých rostlin po dotyku s oporou

 • hydrotropismus

  • reakce na vodu

  • některé kořeny mohou růst směrem nahoru, jestliže je ve vyšších polohách více vody

 • geotropismus

  • růstové pohyby orgánů rostlin působené gravitací, určuje základní polaritu rostliny

  • pozitivní geotropismus – pohyb svisle dolů, například u kořenů

  • negativní geotropismus – pohyb svisle nahoru, například u stonků

Nastie

Jedná se o indukované, neorientované pohyby rostlin, vyvolává je změna teploty, změna intenzity světla, otřesy, …

 • termonastie

  • otevírání a zavírání květů vlivem tepla a chladu (tulipán, bledule)
 • fotonastie

  • otevírání a zavírání květů vlivem změny intenzity světla (mák)
 • seismonastie

  • sklápění listů na dotek nebo otřes (šťavel, citlivka)

  • sklápění žláznatých chlupů

 • nyktinastie

  • spánkové pohyby vyvolané střídáním dne a noci (sklápění listů)

pohyby samovolné

 • bez vnějšího podráždění (neindukované)

 • pohyby růstové

  • rychlost růstu ovlivňují auxiny, např. stonek klíčící rostlinky vyrůstající z půdy se kývá a kroutí (lépe proniká půdou)
Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil