Elektronová tryska

Elektronová tryska

Nejdůležitější části: 1 žhavicí vlákno, 2 katoda, 3 emisní vrstva, 4 první mřížka D1, 5 druhá mřížka G2, 6 třetí mřížka G3, 7 anoda G4, 8 vymezovací clona, 9 pružný kontakt dovolující vodivé spojení anody s vnitřním vodivým povlakem baňky, 10 vnitřní vodivý povlak  

Obr. 1: Elektronová tryska - schéma

Katoda má obdobné uspořádání jako katody klasických elektronek. Je nepřímo žhavená, tvořená kovovým (niklovým) nebo keramickým válečkem, na povrch jeho čela je nanesena emitující oxidová vrstva. Uspořádání katody umožňuje, že elektrony jsou emitovány směrem ke stínítku obrazovky.

Mřížka má tvar válce obklopujícího katodu s malým otvorem uprostřed čela, kterým prochází elektrony. Svým potenciálem řídí proud elektronů z katody k anodě a navíc současně soustřeďuje elektronový paprsek do svazku.

Obvody pro ostření svazku elektronů mohou pracovat na dvou principech:

  • elektronické zaostřování – v tomto případě obsahují ostřící obvody dvě nebo více anod, na něž je přiloženo urychlovací napětí. Anody jsou opatřeny clonami pro zachycení okrajových, nezaostřených elektronů. Dráhy elektronů vystupujících z otvoru řídicí mřížky se v prostoru mezi řídicí mřížkou a anodou protínají téměř v jednom bodu (tzv. křížiště). Urychlovací a zaostřovací anody vytvářejí elektrostatické pole, které soustřeďuje svazek elektronů obdobně jako čočka světelné paprsky.

  • magnetické zaostřování se uskutečňuje nastavením proudu zaostřovací cívky navlečené na hrdle obrazovky nebo pomocí stejně umístěných permanentních magnetů. Elektronová tryska potom obsahuje pouze jednu anodu – urychlovací. Zaostřovací anoda je nahrazena zaostřovací cívkou.

Poznámka: Protože délka paprsku v ose obrazovky je menší než na jejím okraji, jsou používány různé korekční zaostřovací členy.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronová tryska - schéma, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009