Základní typy obrazovek

Základní typy obrazovek

In line

Delta

Trinitron

Obrazovky můžeme rozdělit do několika skupin podle:

 • použití

  • měřicí (osciloskopické)

  • televizní

  • radiolokační

 • způsobu zaostřování elektronového svazku

  • s elektrostatickým zaostřováním

  • s magnetickým zaostřováním

 • konstrukce elektronové trysky

  • triodové trysky

  • tetrodové trysky

 • způsobu vychylování elektronového paprsku

  • s elektrostatickým vychylováním

  • s magnetickým vychylováním

 • barev zobrazování

  • černobílé

  • barevné – dále se člení podle typu „masky“

 

Zdroje
 • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009