Barevné obrazovky

Barevné obrazovky

Aby byl vytvořen barevný obraz, obsahuje obrazovka tři samostatné elektronové trysky, pro každou ze tří základních barev jednu. Z trysek elektrony dopadají na tři různě barevné plošky luminoforu. Tyto plošky mají „RGB“ barvy a mohou být na stínítku obrazovky uspořádány různým způsobem. Složením všech tří barevných plošek na velmi malém prostoru luminoforů vznikne barevný bod požadovaného barevného odstínu.

Obr. 1: Řez barevnou obrazovkou

Obr. 2: Princip uspořádání elektronové trysky v barevné obrazovce

Nejvíce jsou používány obrazovky, u kterých se využívá k vymezení dopadu elektronů na luminofor maska. Maska zajišťuje, že paprsky pro jednotlivé barvy dopadají na správnou plošku luminoforu. Do poloviny 70. let převládaly obrazovky delta, v současné době je nejvíce používán princip in-line.

Princip in-line je využit také v uspořádání trinitron. Katody jsou natočeny tak, že všechny tři paprsky jsou zaostřovány společnou elektronickou čočkou.

Proti vnějším magnetickým polím je obrazovka chráněna magnetickým stíněním z ocelového plechu, který je nutné občas odmagnetizovat (zajišťují to demagnetizační cívky napájené střídavým proudem několik sekund po zapnutí TV).

Obr. 3: Typy masek - delta, in-line, trinitron

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009

Obrázky

  • Obr. 1: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Řez barevnou obrazovkou, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 2: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Princip uspořádání elektronové trysky v barevné obrazovce, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009
  • Obr. 3: KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Typy masek - „delta“ „in-line“ „trinitron“, Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009