Napájecí zdroje

Napájecí zdroje

Každé nynější elektrické a elektronické zařízení vyžaduje ke své činnosti napájení. Tento požadavek souvisí s potřebou nastavit pracovní body aktivních prvků či obvodů, s potřebou přesných referenčních napětí či proudů, s přeměnou elektrické energie na jinou apod. Dodat potřebnou elektrickou energii je úkolem napájecích zdrojů.

Definice

Napájecím zdrojem rozumíme zařízení, které je schopné dodat elektrickému systému energii potřebnou k jeho činnosti.

obrazek

Obr. 1: Elektronický napájecí zdroj

Elektrické obvody pracují s elektrickými signály nejrůznější povahy. Vstupní a výstupní svorky, které souvisejí s těmito zpracovávanými signály, označujeme často jako signálový vstup a signálový výstup. Je třeba je odlišit od svorek, na něž je přivedeno napájecí napětí či proud. Napájecí veličiny slouží k tomu, aby obvod mohl správně pracovat s výše zmíněnými signály.

obrazek

Obr. 2: Rozlišení signálových svorek a svorek napájení

Elektronické napájecí zdroje

Pod tímto názvem se rozumí napájecí zdroje, využívající elektrickou rozvodnou síť či její náhradu (např. elektromechanickou), určené k dodávce stejnosměrného výkonu, které se chovají jako zdroje napětí.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: OTÝPKA, Miloslav. Elektronický napájecí zdroj.  [online]. [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fcoptel.coptkm.cz%2Freposit.php%3Faction%3D0%26id%3D21819%26instance%3D2&ei=8enpU9_qLqXE7Ab1-oHADg&usg=AFQjCNFX3N6-26UJfBK9azhcGEPaI-vXkw&bvm=bv.72676100,d.ZGU&cad=rja
  • Obr. 2:  Autor neznámý. Rozlišení signálových svorek a svorek napájení. [online]. [cit. 2014-08-12]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CEIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fuser.unob.cz%2Fzaplatilek%2FObecne%2FSkripta_napajeci%2520zdroje%2F%25C4%258C%25C3%25A1st1.doc&ei=8enpU9_qLqXE7Ab1-oHADg&usg=AFQjCNEqDlPfYDVLEDyOK3i2BxVfpNXcHA&bvm=bv.72676100,d.ZGU&cad=rja