Systém a evoluce rostlin

Systém a evoluce rostlin

Botanický systém prochází v současnosti vývojem. S problematikou změn botanického systému se můžete seznámit zde. Pro představu předkládáme ukázku botanického systému (Rosypal 2003). Následující kapitoly budou z didaktických důvodů řazeny odlišně, tedy způsobem, který odpovídá řazení kapitol v nejběžnějších středoškolských učebnicích biologie.

Zjednodušený systém říše ROSTLINY (Plantae) – Rosypal, 2003

podříše: Biliphyta

 • oddělení: Glaucophyta

 • oddělení: Ruduchy (Rhodophyta)

podříše: zelené rostliny (Viridiplantae)

vývojová linie: zelené řasy (Chlorophytae)

 • oddělení: zelené řasy

třídy: zelenivky, kadeřnatkovité, žabovlasovité, …

vývojová linie: Streptophytae

vývojová větev: parožnatky (Charophytae)

 • oddělení: parožnatky (Charophyta)

třídy: spájivky, parožnatky, …

vývojová větev: mechorosty (Bryophytae)

 • oddělení: hlevíky (Anthocerotophyta), játrovky (Marchantiophyta), mechy (Bryophyta)

vývojová větev: vyšší rostliny (Cormophytae)

 • psilofytní rostliny

  • oddělení: Protracheophyta, Rhyniophyta, Zosterophyllophyta, Trimerophytophyta
 • pteridofytní rostliny (kapraďorosty)

  • oddělení: plavuňovité (Lycopodiophyta), přesličkovité (Equisetophyta), kapradinovité (Polypodiophyta), prvosemenné (Progymnospermophyta)
 • nahosemenné (gymnospermické) rostliny

  • oddělení: kapraďosemenné (Lyginodendrophyta), cykasy (Cycadophyta), jinany (Ginkgophyta), jehličnany (Pinophyta)
 • krytosemenné (angiospermické) rostliny

  • oddělení: Magnoliophyta

třídy: Magnoliopsida, Rosopsida, Liliopsida

Vhodné i pro žáky ZŠ

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil