Nižší rostliny

Podříše: Nižší rostliny (Protobionta)

Jsou to převážně autotrofní rostliny, které obsahují v tylakoidech chloroplastů kromě chlorofylu ještě některý další druh chlorofylu (b, d). Tělo nižších rostlin tvoří jednobuněčná nebo mnohobuněčná stélka (thallus). Ve stélce nejsou nikdy vodivé svazky cévní.

Typy stélek nižších rostlin

bičíkatá stélka (monadoidní)

 • nejjednodušší

 • jednobuněčná

 • kapkovitý tvar

 • pulzující vakuoly

 • plastid (v něm stigma)

 • jeden nebo několik bičíků

měňavkovitá stélka (rhizopodová)

 • jednobuněčná

 • jednojaderná nebo mnohojaderná

 • pulzující vakuoly

 • plastid (v něm stigma)

 • panožky

měňavkovitá stélka

kokální stélka

 • jednobuněčná

 • jednojaderná

 • buněčná stěna

 • nejsou pulzující vakuoly ani stigma

trichální stélka

 • vláknitá, nevětvená nebo jednoduše větvená

 • mnohobuněčná (z jednojaderných buněk)

sifonokladální stélka

 • vláknitá nebo vakovitá

 • větvená nebo jednoduchá

 • mnohobuněčná (buňky mnohojadené)

trubicovitá (sifonální) stélka

 • vláknitá nebo vakovitá

 • jednobuněčná

 • mnohojaderná

pletivná stélka

 • připomíná vyšší rostliny

 • mnohobuněčná

 • odvozená od stélky trichální

Rozmnožování řas

Rozmnožování řas se vyznačuje velkou rozmanitostí. Typická je tzv. rodozměna (metageneze), tedy střídání pohlavní (gametofyt) a nepohlavní (sporofyt) generace.

gametofyt

 • převládá

 • haploidní stélka (n)

 • pohlavní orgány – gametangia

 • pohlavní buňky – gamety

  • izogamety

tvarově i velikostně stejné

izogamie

 • anizogamety

velikostně rozdílné

anizogamie

 • oosféra, spermatická buňka

oosféra zůstává v pohl. org.

oogamie

sporofyt

 • diploidní stélka (2n)

 • výtrusnice – sporangia

 • výtrusy – spory (vznikají meiózou)

  • aplanospory

nepohyblivé

 • zoospory

pohyblivé

 

Dílčí lekce
Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
B1 fytoplankton.pdf Stáhnout
Z3 rybník hydrobiologické oživení.pdf Stáhnout
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Řasy

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Typy stélek

Schéma

Schéma znázorňuje rodozměnu (metagenezi) řas.

Doplňující učivo

Do systému nižších rostlin byly v minulosti řazeny taxony, které jsou dnes řazeny do říše Chromista. Jedná se o oddělení hnědé řasy, kam patří taxony zlativky, rozsivky a chaluhy. Protože se podle současného systému vlastně nejedná o rostliny, jsou v kapitole nižších rostlin pouze zmíněny a doplněny odkazem na jiné webové stránky.