Ruduchy

Ruduchy (Rhodophyta)

 • nejstarší rostliny na Zemi

 • izolovaná větev

 • vláknitá, pletivná stélka

 • největší diverzita v tropických mořích

 • barviva

  • chlorofyl a + d

  • fykobiliny: c-fykocyanin, allofykocyanin

  • rostou při minimálním množství světla
 • chloroplasty mají 2 obalné membrány

 • zásobní látka: florideový škrob

zástupci

 • Gelidium

získává se agar

 • puchratka (Chondrus)

vařením – rosol (karagen)

 • potěrka (Batrachospermum)

sladkovodní (horské tůně)

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruduchy
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil