Pracovní třída A

Pracovní třída A

Součástky zesilovače třídy A jsou zapojeny jednočinně, tzn., že jedna větev zpracovává obě poloviny (+ i -, viz. třída B) průchozího signáluSoučástky zesilovače třídy A mají nastavený takový klidový proud, aby byly stále ve vodivém stavu. Klidový pracovní bod je ve třídě A nastaven vhodnou velikostí proudu báze IB tak, že se může vlivem vstupního zesilovaného signálu pohybovat po vstupní a převodní charakteristice i po zatěžovací přímce bez omezení na obě strany.

Díky velkému klidovému proudu mají zesilovače třídy A nejmenší zkreslení. Kvůli tak vysokému proudu jsou ale velice náročné na konstrukci. Vyžadují vysoký příkon (velké nároky na napájení) a většina tohoto příkonu se mění na teplo. Důsledkem toho jsou i vysoké nároky na chlazení zesilovače. To jsou důvody, proč jsou zesilovače třídy A velice drahé a prodávají se velice málo (na Hi-End trhu činí jejich podíl asi 10%). Pro největší rozkmit výstupního napětí se klidová poloha pracovního bodu nastavuje doprostřed zatěžovací přímky. Je-li pracovní bod nastaven více k bodu B, tedy pro menší proudy IC, bude mít zesilovač menší zesílení (zmenší se hodnota h21e) a menší šum, protože pracovní bod se pohybuje v lineárních oblastech vstupní i převodní charakteristiky, a proto v A třídě pracuje většina napěťových zesilovačů.

Nevýhodou A třídy je malá energetická účinnost ɳ zesilovače, který bez vybuzení i při vybuzení odebírá z napájecího zdroje stále stejně velký proud. Tím bez vybuzení je účinnost ɳ = 0 % a při maximálním vybuzení se zvětší nejvíce na 25 %. Proto se zesilovačů v A třídě používá v zesilovačích napětí a ne výkonu.

Výhodou A třídy je malé nelineární zkreslení, protože pracovní bod se pohybuje v lineárních oblastech vstupní i převodní charakteristiky a proto v A třídě pracuje většina napěťových zesilovačů.

Zdroje