Pracovní třída AB

Pracovní třída AB

Tato třída je kompromisem mezi třídami A a B. Konstrukčně je zesilovač stejný jako zesilovač v třídě B, ale s tím rozdílem, že třída AB má zavedený malý klidový proud. To znamená, že tyto zesilovače nevykazují tak velké přechodové zkreslení jako zesilovače v třídě B.

Třída AB také není tak energeticky náročná jako třída A. Z těchto důvodů se staly zesilovače třídy AB velice oblíbenými, většina lineárních zesilovačů pracuje právě v této třídě. Klidový pracovní bod je ve třídě AB nastaven velikostí předpětí UBE > UD do bodu AB za koleno vstupní charakteristiky (UD je prahové napětí přechodu báze-emitor). Tím se omezí nelineární zkreslení zesilované kladné půlvlny (u NPN tranzistoru) při malých signálech, které nastává v B třídě vlivem zakřivení vstupní a převodní charakteristiky. Při malých signálech se pracovní bod může pohybovat na obě strany jako ve třídě A, při větších signálech s velkou účinností jako ve třídě B.

AB třída je kompromis mezi třídou A a B. V třídě AB pracuje většina výkonových zesilovačů (ale ve dvojčinném zapojení pro zesílení obou půlvln).

obrazek

Obr. 1: Pracovní bod v třídě AB

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Pracovní bod v třídě AB [online]. [cit. 16.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.b324.com/ek/zesilovace2.doc.