Pracovní třída C

Pracovní třída C

Její grafické znázornění je na obrázku. Klidové předpětí přechodu B-E UBE = 0 V, nebo může být i záporné (u NPN tranzistoru). Tranzistor je bez vybuzení zavřený. Přechod B-E se otevírá pouze při kladných špičkách zesilovaného signálu, a tím je nelineární zkreslení veliké. Účinnost ɳ ale dosahuje až 92 %.

Třídy C se používá ve výkonových vysokofrekvenčních zesilovačích ve vysílačích, které po dobu těchto špiček dodávají energii do rezonančních obvodů. Veliká účinnost je zde při zesilování výkonů až stovek kW potřebná.

obrazek

Obr. 1: Pracovní bod v třídě C

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Pracovní bod v třídě C [online]. [cit. 16.11.2014]. Dostupný na WWW: http://www.b324.com/ek/zesilovace2.doc.