Další nové pracovní třídy zesilovačů

Další nové pracovní třídy zesilovačů

Mimo třídy A, B, AB, a C existují speciální třídy AA, D, G a H. Třída AA nebo také A+ v zesilovačích Technics mění napájecí napětí zesilovače v A třídě pomocí zesilovače v B třídě. Tím jsou zachovány dobré vlastnosti třídy A při účinnosti třídy B.

Třída D (Sony) zesilovaný signál moduluje PŠM (pulzně šířková modulace) a impulsy zesiluje zesilovačem ve třídě C a po zesílení je převede zpět na analogový signál.

Další speciální třídy jsou třída G (zesiluje odděleně slabé a silné signály) a H (mění automaticky velikost napájecího napětí). Obě třídy zlepšují energetickou účinnost, komplikují ale zapojení zesilovače a vyvolávají přechodová zkreslení.

Třída D

Tyto zesilovače již nejsou lineárními zesilovači, protože používají techniku pulzně šířkové modulace. Pro tyto zesilovače se vžilo označení digitální. Největší výhodou této konstrukce je vysoká účinnost, až 80% (zesilovače třídy B mají účinnost menší než 50% a s třídou A je to ještě horší). Tato vysoká účinnost vyplývá z principu činnosti výkonových tranzistorů zesilovače. Tyto jsou totiž buď plně sepnuty, nebo úplně vypnuty. Z toho vyplývá ale i nevýhoda - větší zkreslení, než mají zesilovače tříd A a AB. Zesilovače třídy D jsou ale relativně nové a jsou tedy ještě ve vývoji.

Třída G

Třída G využívá koncový stupeň koncipovaný v třídě AB. Tato třída se liší systémem napájení. Napájecí napětí není stálé, ale podle potřeby se ve stupních mění. Pro vyšší výstupní výkon je zesilovač napájen vyšším napájecím napětím. (Při dosáhnutí určitého nastaveného výstupního výkonu se připojí vyšší napětí). Tím se zvyšuje účinnost, a zesilovač tak může být menší a lehčí než zesilovač třídy AB.

Třída H

Tato třída pracuje na stejném principu jako třída G s tím rozdílem, že napájecí napětí není připojováno skokově, ale přesně sleduje velikost vstupního signálu. Tím je zaručena potřebná výše napájecího napětí pro aktuální výstupní výkon. Výhodou je ještě vyšší účinnost než u třídy G, ale nevýhodou je již dost komplikované zapojení.

Třída S

Zesilovače třídy S jsou novější modifikací zesilovačů třídy D. Zesilovače třídy S  jsou také digitální, ale mají vylepšenou konstrukci, a proto nepotřebují na výstupu LC filtr pro odstraňování spínací frekvence. Říká se jim také digitální bezfiltrové zesilovače.

 

Třída T

Toto označení bylo zavedeno a je používáno firmou Tripath. Tyto zesilovače pracují jako zesilovače ve třídě D, ale mají vylepšenou technologii řízení. Výsledkem je účinnost zesilovače až 90% a perfektní zvukové vlastnosti.

Zdroje