Zelené řasy

Zelené řasy (Chlorophyta)

 • rozsáhlá skupina

 • všechny typy biotopů

 • fotosyntetické pigmenty

  • chlorofyl a + b

  • beta karoten, xantofyly

 • zásobní látka: škrob

 • buněčná stěna – většinou celulozní

 • sudý počet bičíků

 • chloroplasty se 2 membránami

  • obsahují pyrenoid

rozmnožování

nepohlavní

 • schizotomie (u bičíkovců)

 • cytotomie – tvorba příčné přehrádky a rozdělení buněk

pohlavní

 • různé varianty s řadou specifik

 • izogamie, oogamie i anizogamie

zástupci

 • váleč (Volvox)
  • dokonalá cenobia

 • zrněnka (Protococcus)
  • zelené povlaky na různých podkladech
 • zelenivka (Chlorella)
  • zelené povlaky na různých podkladech
 • kadeřnatka (Ulothrix)
  • tekoucí vody
 • locika (Ulva lactuca)
  • pojídá se – mořský salát
 • šroubatka (Spirogyra)
  • charakteristické uspořádání chloroplastů

 • parožnatka (Chara)
  • chybí nepohlavní rozmnožování

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A9_%C5%99asy
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil