Zesilovače s komplementárními tranzistory

Zesilovače s komplementárními tranzistory

Komplementární zapojení je nakresleno na následujících obrázcích.

Budící signál pro oba tranzistory má stejnou polaritu, kladná půlvlna u1 otevírá tranzistor T1 s vodivostí NPN a záporná půlvlna otevírá T2 s vodivostí PNP. Oba tranzistory pracují v zapojení SC (tím má zesilovač malý výstupní odpor) a v činnosti se střídají.

Stejně jako v zesilovači v kvazikomplementárním zapojení může být i v tomto zapojení použito dvou zdrojů (obr. 1), nebo zapojení s jedním zdrojem a pomocným kondenzátorem (obr. 2).

Na obr. 1 jsou pracovní body tranzistorů nastaveny pomocí děliče v bázi tranzistorů Ta T. Tento způsob nastavení     pracovních bodů nezajišťuje dostatečnou stabilitu pracovních bodů při změně teploty tranzistoru.

Na obr. 2 je pracovní bod zesilovače nastaven ve třídě AB a k nastavení a stabilizaci pracovních bodů tranzistorů je využito úbytku napětí na diodách, které je stejné jako napětí na přechodech báze - emitor obou tranzistorů. Aby zapojení s diodami  pracovní body teplotně stabilizovalo, je třeba, aby úbytek napětí na diodách byl stejně teplotně závislý jako napětí UBE tranzistorů. Proto musí být diody s tranzistory co nejtěsněji tepelně svázány. Dosáhneme toho tak, že diody upevníme co nejblíže tranzistorů na společný chladič. 

Obě tato zapojení nevyžadují fázový invertor. Změna fáze u tranzistorů je dána již jejich opačnou vodivostí.

V zapojení s jedním zdrojem (obr. 2) je zátěž připojena přes kondenzátor C, který se v době, kdy vede tranzistor T1, nabije na polovinu napájecího napětí a v době, kdy je T1 zavřený, se chová jako zdroj pro T2. Kapacita tohoto kondenzátoru pro zesilování nízkých kmitočtů musí být velká (mF).

Obr. 1: Zapojení se dvěma zdroji

Obr. 2: Zapojení s jedním zdrojem

 

Zdroje

Obrázky