Vysokofrekvenční zesilovače

Vysokofrekvenční zesilovače

Vysokofrekvenční zesilovače představují největší skupinu obvodů vysokofrekvenční techniky. Díky velmi širokému spektru jejich použití jich existuje velmi mnoho typů, na které jsou kladeny různé požadavky.

Vysokofrekvenční zesilovače jsou obecně zesilovače, které zesilují relativně vysoké kmitočty (cca nad 100 kHz).

Podle šířky přenášeného pásma rozlišujeme 2 základní typy:

 • úzkopásmové (selektivní) vf zesilovače;

 • širokopásmové (videozesilovače) vf zesilovače.

Šířka pásma se dosahuje vhodným zapojením některých součástek (zvláště pasivních).

U širokopásmových zesilovačů se rezonančních obvodů nepoužívá, nebo jsou tyto obvody záměrně silně rozladěny a utlumeny.

U všech druhů vysokofrekvenčních zesilovačů musíme věnovat pozornost konstrukčnímu uspořádání součástek, aby nedošlo ke vzniku nežádoucí parazitní zpětné vazby, a tím k rozkmitání zesilovače, nebo k nežádoucímu vyzařování vf energie, a tím k ovlivňování okolních elektronických obvodů, nebo znemožnění jejich správné činnosti.

Vlastnosti zesilovače určuje především jeho aktivní prvek, nejčastěji tranzistor. Moderní tranzistory se vyznačují velmi velkou strmostí, takže dosahují velkého zesílení, které někdy ani nelze využít kvůli možnému vzniku vnitřních oscilací, ke kterým dochází díky vzniku parazitní (nechtěné) zpětné vazby uvnitř tranzistoru.

Obecné zásady při konstrukci VF zesilovačů:

 • Veškeré spoje mezi součástkami ponechávat co možná nejkratší.
 • Jednotlivé stupně pracující se stejným kmitočtem umísťovat do jedné řady.
 • Zemnění součástek vstupního obvodu soustředit do jednoho místa a podobně se snažit uzemnit i součástky výstupního obvodu.
 • Zamezit nevhodnému šíření VF signálu do ostatních míst a to důsledným blokováním studených konců pomocí kondenzátorů.
 • Promyšleným rozmístěním součástek zamezit vzniku kladné zpětné vazby.
 • Při napájení ze suchých článků je nutno postarat se o zmenšení vnitřního odporu zdroje paralelním připojením kondenzátorů s nízkou reaktancí pro VF.
 • Vzít jako fakt, že zařízení spolehlivě fungující na desce plošných spojů může po zakrytování fungovat problematicky, nebo dokonce vůbec. Způsobuje to zvláštní vazba, vznikající za součinnosti vnitřního prostoru krytu, fungujícího jako rezonující dutina.

Obr. 1: Ukázka konstrukce vf zařízení v pásmu UHF

 

Obr. 2: Ukázka konstrukce vf zařízení v pásmu UHF - v rozloženém stavu

Zdroje
 • BURIAN, Michal. Širokopásmové zesilovače-doc. [online]. [cit. 2014-08-24]. Dostupný na WWW: http://www.024b.gfxs.cz/download/seminarky/burian_michal—zesilovace.doc?

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Ukázka konstrukce vf zařízení v pásmu UHF. [online].[cit.2015-01-27]. Dostupný na WWW: https://sivantoledotech.files.wordpress.com/2012/08/img_8586.jpg
 • Obr. 2: Autor neznámý. Ukázka konstrukce vf zařízení v pásmu UHF - v rozloženém stavu. [online]. [cit. 2015-01-27]. Dostupný na WWW: https://sivantoledotech.files.wordpress.com/2012/08/img_8590.jpg
Doplňující učivo

Příklady návrhu vf zesilovačů a obvodů

- viz WWW: http://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/FEI/AEO/sylaby/AEO_05.pdf