Neinvertující zapojení operačního zesilovače

Neinvertující zapojení operačního zesilovače

Obr. 1: Neinvertující zapojení OZ

Neinvertující zesilovač zesiluje (násobí konstantou vždy větší než 1) vstupní napětí. Oproti invertujícímu zesilovači, který má vstupní impedanci danou velikostí odporu R1, se u tohoto zapojení vstupní impedance blíží nekonečnu a nezávisí na hodnotách odporů R1 a R2.

Výstupní zesílený napěťový signál je ve fázi se vstupním napěťovým signálem. Přivedeme-li na vstup např. kladné napětí, na výstupu bude zesílené napětí také kladné polarity. 

Reálně odpovídá vstupní impedanci samotného operačního zesilovače, která je ovšem typicky velmi vysoká - 1MΩ až 10TΩ.

 

Sledovač napětí

Sledovač napětí má na výstupu napětí rovné vstupnímu. Vstup má podobně jako u neinvertujícího zesilovače impedanci blížící se nekonečnu. Výstupní impedance je daná vlastnostmi použitého operačního zesilovače a je velmi nízká.

Sledovače se používá pro oddělení vysokoimpedančního vstupu a nízkoimpedančního výstupu. Reálně odpovídá vstupní impedanci samotného operačního zesilovače, která je ovšem typicky velmi vysoká - 1MΩ až 10TΩ).

Obr. 2: Sledovač napětí

 

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Z archivu autora. Neinvertující zapojení OZ.
  • Obr. 2: Z archivu autora. Sledovač napětí.