Součtové zapojení operačního zesilovače

Součtové zapojení operačního zesilovače

Obr. 1: Součtové zapojení OZ

Součtové zapojení OZ sčítá napětí na jednotlivých vstupech, přičemž výsledek je invertovaný. V obecném případě platí pro výstupní napětí vztah:

Pokud jsou hodnoty odporů R1 = R2 = ... = RN shodné, ale odpor R2 je nezávislý, pak platí:

Jsou-li všechny odpory shodné, pak:

Vstupní impedance jednotlivých vstupů jsou Zn = Rn, protože U- je plovoucí zem.

 

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Z archivu autora. Součtové zapojení OZ.