Rozdílové zapojení operačního zesilovače

Rozdílové zapojení operačního zesilovače

Obr. 1: Rozdílové zapojení OZ

Toto zapojení se nejčastěji používá pro sledování dvou napěťových signálů s velmi málo odlišnými hodnotami napětí, výstupní napětí je pak úměrné rozdílu napětí na vstupech (OZ zesiluje rozdíl obou vstupních napětí).
Invertující zesilovač zesiluje napětí U1 a neinvertující zesilovač zesiluje U2. Má-li diferenční zesilovač skutečně zesilovat jen rozdílové napětí, musí se dodržet následující podmínka:

To znamená, že dvojice odporu R2 a R3 musí být ve stejném poměru jako Rzp a R1. Velmi záleží na tom, aby použité rezistory byly přesné. Výstupní napětí U0 je dáno vztahem:

Aby byly vstupní podmínky pro oba signály U1 a U2 stejné, je nutné, aby oba vstupy OZ byly stejně zatíženy. Proto je-li záporná zpětná vazba do invertujícího vstupu realizována odporem Rzp, musí být stejný odpor zapojen i na neinvertující vstup proti zemi. Pokud to dané zapojení vyžaduje (pro rozdíl vstupních napětí blížících se nule), je třeba kompenzovat napěťovou nesouměrnost vstupů.

 

Zdroje

Obrázky