Integrující zapojení operačního zesilovače

Integrující zapojení operačního zesilovače

Obr. 1: Integrační zapojení OZ

Přivedeme-li na vstup napětí U1, vchází do odporu R a kapacity C proud Ivst. Vstupní napětí se mění tak, aby tento proud byl odveden kapacitou C. Platí vztah (pro počátek integrace):

a dále

Uvedené vztahy platí jen pro nulové napětí na kapacitoru při počátku integrace.

Přivedeme-li na vstup OZ skokové proměnné napětí (obdélníkový průběh), získáme vlivem nabíjení a vybíjení kondenzátoru zapojeného ve zpětné vazbě OZ na výstupu přibližně trojúhelníkový průběh napětí.

Obr. 2: Průběh výstupního napětí

Velikost výstupního napětí je omezena rozkmitem napájecího napětí.

 

Zdroje
  • STACH, Jan et al. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.

Obrázky

  • Obr. 1: STACH, Jan et al. Integrující operační zesilovač. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.
  • Obr. 2: STACH, Jan et al. Průběh výstupního napětí. Československé integrované obvody. První. Ing. Jana Lukešová. Praha 1: SNTL, 1975. ISBN DT 621.37/.39.049-181.4.