Základní pojmy

Základní pojmy

Příklad – vytvoření obdélníkového signálu skládáním sinusových průběhů

Obdélníkový signál o frekvenci 1Hz a činiteli plnění 30% bude postupně skládán z 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50 a 100 harmonických složek. Sledujte, jak se zvětšujícím se počtem harmonických se signál postupně upřesňuje a víc a víc se blíží ideálnímu tvaru.

2 harmonické složky

obrazek

Obr. 1: Dvě harmonické složky

 

3 harmonické složky

obrazek

Obr. 2: Tři harmonické složky

4 harmonické složky

obrazek

Obr. 3: Čtyři harmonické složky

 

Obr. 4: Amplitudové a fázové frekvenční spektrum

5 harmonických složek

obrazek

Obr. 5: Pět harmonických složek

 

6 harmonických složek

obrazek

Obr. 6: Šest harmonických složek

10 harmonických složek

obrazek

Obr. 7: Deset harmonických složek

obrazek

Obr. 8: Amplitudové a fázové frekvenční spektrum

20 harmonických složek

obrazek

Obr. 9: Dvacet harmonických složek

obrazek

Obr. 10: Amplitudové a fázové frekvenční spektrum

100 harmonických složek

obrazek

Obr. 11: Sto harmonických složek

S počtem harmonických složek narůstá přesnost, s jakou se podobá vytvořený signál obdélníkovému průběhu. Pro dokonalou shodu by byl potřeba nekonečný počet harmonických signálů. V praxi se volí vždy určitý kompromis s ohledem na zkreslení přenášeného signálu. Příkladem je třeba nf zesilovač. Pokud chceme, aby přenášel věrně např. hudbu při vyšších kmitočtech, musíme zvolit horní mezní kmitočet mnohem vyšší, než je mezní kmitočet slyšitelnosti lidského ucha.

 

 

Zdroje
 • KONVALINKA, Václav. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt

Obrázky

 • Obr. 1: KONVALINKA, Václav. Dvě harmonické složky. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 2: KONVALINKA, Václav. Tři harmonické složky. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 3: KONVALINKA, Václav. Čtyři harmonické složky. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 4: KONVALINKA, Václav. Amplitudové a fázové frekvenční spektrum. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 5: KONVALINKA, Václav. Pět harmonických složek. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 6: KONVALINKA, Václav. Šest harmonických složek. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 7: KONVALINKA, Václav. Deset harmonických složek. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 8: KONVALINKA, Václav. Amplitudové a fázové frekvenční spektrum. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 9: KONVALINKA, Václav. Dvacet harmonických složek. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 10: KONVALINKA, Václav. Amplitudové a fázové frekvenční spektrum. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt
 • Obr. 11: KONVALINKA, Václav. Sto harmonických složek. Harmonická analýza [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: konvav.czweb.org/prezentace/teorie/harmonicka_analyza.ppt