Mechorosty

Mechorosty (Bryophytae)

Mechorosty se v rámci vyšších rostlin odlišují některými svými znaky. Jejich stavba je poměrně primitivní (nemají vodivá pletiva) a to omezuje i velikost jejich těla (stélky).

znaky mechorostů:

 • obsah fotosyntetických barviv – chlorofyl a + b, α a β karoteny

 • škrob jako zásobní látka

 • chybí dokonalá vodivá pletiva

 • tělo tvoří lupenitá nebo pletivná stélka – rozlišena na rhizoidy, kauloid a fyloidy

 • charakteristický životní cyklus (rodozměna) s převahou gametofytu (rhizoidy, kauloid a fyloidy), kdy sporofyt (štět s tobolkou) je výživově závislý na gametofytu

 • často vlhkomilné nebo stínomilné

 • obvykle výskyt na kyselých půdách

rodozměna

diploidní výtrusnice (tobolka – meióza) ⇒ haploidní spory ⇒ prvoklíček ⇒ haploidní gametofyt (lodyžka a lístky) ⇒ samičí pohlavní orgány (archegonia – zárodečníky) a samčí pohlavní orgány (pelatky) ⇒ haploidní gamety (vaječná buňka a spermatozoidy) ⇒ oplození v kapce vody ⇒ diploidní zygota ⇒ diploidní sporofyt (štět a tobolka)

JÁTROVKY  (Marchantiophyta)

 • lupenitá stélka

 • rozmnožování: pohlavně, vegetativně („mističky“)

 • sporofyt (= noha, štět, výtrusnice) dozrává uvnitř gametofytu

zástupci

 • porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) – dvoudomá

 • trhutka plovoucí (Riccia fluitans)

MECHY (Bryophyta)

 • nejstarší fosílie z permu

 • gametofyt – zelený větvený prvoklíček podobný zelené řase, z něj vyrůstá lodyžka (kauloid) s lístky (fyloidy) a kořínky (rhizoidy)

 • sporofyt – štět s tobolkou; v tobolce meiózou vznikají výtrusy, po jejich vyprášení vyklíčí vláknitý zelený prvoklíček a z něj vyrůstá mladý gametofyt 

zástupci

 • rašeliník (Sphagnum)
  • dva typy buněk – chlorocyty (zelené – asimilační funkce) a hyalocyty (velké – hromadí vodu) 
  • chybí rhizoidy
  • fyloidy bez středního žebra
  • odspodu postupné odumírání – vznik rašeliny
  • podmáčená půda s kyselou rekcí
 • ploníky (Polytrichum)

 • trávník Schreberův (Pleurozium schreberi)

 • měříky (Mnium)

 • bělomech sivý (Leucobryum glaucum)

význam mechů

 • ochrana půdy

 • zadržování půdní vláhy, vody

 • rašelina

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechorosty
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
B21 rašeliniště - Rejvíz.pdf Stáhnout
Obrázek

Životní cyklus mechů, VILLAREAL, Ruiz, Mariana. Wikimedia Commons [online]. 4. 7. 2007 [cit. 23.10.2014]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lifecycle_moss_svg_diagram_ces.svg

Testy