Veličiny nesinusových průběhů

Veličiny nesinusových průběhů

Mnohé složité výpočty, které je nutné provést při řešení obvodů se složitými časově proměnnými průběhy, lze nahradit průběhy popsanými jednoduchou matematickou funkcí, jejíž působení je z hlediska prováděného řešení rovnocenné.

Příklady možných časových průběhů, které se vyskytují v obvodech

Stejnosměrný stálý

obrazek

Obr. 1: Stejnosměrný stálý časový průběh signálu

 

Stejnosměrný zvlněný

Obr. 2: Stejnosměrný zvlněný časový průběh signálu

 

Stejnosměrný pulzující

obrazek

 

 

 

 

Obr. 3: Stejnosměrný pulzující časový průběh signálu

 

obrazek

 

 

 

 

 

Obr. 4: Stejnosměrný pulzující časový průběh signálu

Stejnosměrný pulzující průběh mění velikost, ale orientace je stejná a průběh lze rozložit na stejnosměrnou a střídavou složku.

Střídavý periodický - sinusový průběh

obrazek

Obr. 5: Střídavý periodický časový průběh signálu - nesinusový průběh

obrazek

Obr. 6: Střídavý periodický časový průběh signálu - nesinusový průběh

Střídavý periodický průběh mění pravidelně velikost i orientaci, plochy pod i nad osou jsou stejné. Stejnosměrná složka je nulová.

Kmitavý periodický signál

obrazek

Obr. 7: Kmitavý periodický signál

Kmitavý periodický průběh (mění pravidelně velikost i orientaci). Plochy pod i nad osou nejsou stejné, proto existuje stejnosměrná složka.

Neperiodický průběh časově proměnný

 

 

 

 

 

Obr. 8: Neperiodický průběh časově proměnný

Frekvence:

Úhlová frekvence:

Časový úhel:

Střední hodnota

IAV – střední hodnota časově proměnného proudu i (t) v intervalu T se rovná hodnotě stejnosměrného stálého proudu, který za dobu T přenese stejný náboj jako uvažovaný proměnný proud (má stejné elektrolytické účinky).

obrazek

Obr. 9: Střední hodnota

Efektivní hodnota

I – efektivní hodnota časově proměnného periodického proudu i (t) v intervalu T se rovná hodnotě stejnosměrného stálého proudu, který za stejnou dobu T vykoná na stejném rezistoru stejnou práci, jako uvažovaný proměnný proud. (Má stejné tepelné účinky.)

 

obrazek

 

 

 

 

 

Obr. 10: Efektivní hodnota

Činitel tvaru

Je to poměr efektivní a střední hodnoty:

Střídavý sinusový průběh má střední hodnotu rovnou 0 a činitel tvaru není definován.

Pro výpočet střední hodnoty dvoucestně usměrněného proudu platí vztah:

Magnetoelektrická měřidla pro měření střídavých veličin pracují s dvoucestným usměrňovačem, měří střední hodnotu napětí nebo proudu a jsou cejchovány v efektivní hodnotě. Proto správně ukazují jen při měření harmonických veličin.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Stejnosměrný stálý časový průběh signálu. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 2: Stejnosměrný zvlněný časový průběh signálu. Z archivu autora
  • Obr. 3: Stejnosměrný pulzující časový průběh signálu. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 4: Stejnosměrný pulzující časový průběh signálu. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 5: Střídavý periodický časový průběh signálu - sinusový průběh. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 6: Střídavý periodický časový průběh signálu - nesinusový průběh. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 7: Kmitavý periodický signál. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 8: Neperiodický průběh časově proměnný. [online]. [cit. 2014-08-23]. Z archivu autora.
  • Obr. 9: Střední hodnota. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc
  • Obr. 10: Efektivní hodnota. [online]. [cit. 2014-08-23]. Dostupné z: www.isstechn.cz/objekty/analyza_signalu.doc