Elektrotechnická měření

Elektrotechnická měření umožňují osvojení principů měření základních elektrotechnických veličin. Seznámí se základními součástkami, jejich využitím, konstrukcí různých typů měřicích přístrojů a principy různých měřicích metod. Také přiblíží použití přístrojů pro vlastní měření a vyhodnocení naměřených hodnot.