Přesnost měření měřících přístrojů

PŘESNOST ANALOGOVÝCH MP

Udává se třídou přesnosti (TP). Je-li TP = 1,5 znamená to, že na plné výchylce αmax odpovídající plnému měřícímu rozsahu musíme počítat s maximální možnou chybou ±1,5 %. Je-li výchylka α MP menší než plná αmax , můžeme se dopustit chyby větší.

Je-li vlivem např. tření v pohybovém ústrojí MP způsobena chyba 1 dílek na 100 dílkové stupnici, představuje tento dílek na maximální výchylce αmax procentní chybu ±1,5 %.

Na poloviční výchylce (50 dílků) představuje 1 dílek chybu dvojnásobnou. Proto je důležité měřit pokud možno v horní části stupnice (tzn. používat vhodný měřicí rozsah).

Obecný vztah pro velikost procentní chyby δ% , kterou je nutno připustit na obecné výchylce α MP:

obrazek

Na zvoleném měřicím rozsahu (MR) přístroje bude procentní chyba δ% naměřené hodnoty :

obrazek 

PŘESNOST ČÍSLICOVÝCH MP

Udává se např.:

obrazek

(rdg = reading, přečtená hodnota, změřená hodnota zobrazená na displeji)

(dgt = digit, odpovídá jednotce měřené veličiny na posledním místě displeje)

Pokud chceme vyčíslit procentní chybu číslicového MP, musíme absolutní chybu digitů přepočítat na procentní:

obrazek

Údaje o základní chybě MP najdeme vždy v manuálu.

Pozn.: U některých MP je uvedená chyba např. ±0,4% of rdg ±5dgt (tj. pouze s kladným znaménkem).

obrazek

U 3 3/4 místného displeje na rozsahu 4 V (tj. max. zobrazitelný údaj 3,999 V) je 1dgt = 1 mV.

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
Praktická ukázka

(vhodné i pro ZŠ)

Analogový měřicí přístroj

obrazek

Obr. 1Stupnice analogového MP

Číslicový měřicí přístroj

obrazek

Obr. 2: Display digitálního MP