Kreslení a stavba měřicího obvodu

MĚŘENÝ OBJEKT

 • pasivní elektronická součástka nebo obvod – dioda, rezonanční obvod, cívka, kondenzátor, rezistor, pasivní filtr…

 • aktivní elektronická součástka nebo obvod – tranzistor, zesilovač…

 

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE (MP)

voltmetr (V), ampérmetr (A), ohmmetr (Ω), měřič kmitočtu (Hz), wattmetr (W)…

Názvy měřicích přístrojů se v elektrickém schématu popisují podle jednotky

měřené veličiny, ne podle jejího názvu!

 

ZDROJE NAPĚTÍ (Z)

Zdroje stejnosměrného (ss) napětí – např.: 5 V, ±12 V, ±15 V, 0-20 V ve funkci:

 • napájecího zdroje pro měřený aktivní obvod

 • zdroje měřícího napětí.

Generátory střídavých (st) signálů (napětí):

 • tzv. generátory funkcí (G nebo GF) – sinus (harmonický průběh), obdélník, trojúhelník, pila

 • speciální generátory (např.: televizní…).

 

POMOCNÉ PRVKY

 • oddělovací transformátor, který galvanicky odděluje síťové napětí od měřícího obvodu

 • ochranný rezistor, který chrání měřenou součástku před eventuálním přetížením

 • posuvný rezistor pro regulaci proudu nebo napětí (má tři svorky pro připojení do obvodu, příklad štítkového údaje –    500 Ω; 0,63 A)

 • odporová dekáda ve funkci ochranného rezistoru nebo přesného porovnávacího rezistoru apod, !!!Nikdy nepoužívat jako zátěž!!!

  • propojení rezistorů ve všech řádech je sériové, tj. realizace odporu např.: 23 638,8 Ω je provedena postupným zařazením odporů v jednotlivých řádech

  • materiál vinutí obvykle manganin s malým α (α = 1∙10-6 Ω.K-1)

  • pozor na proudové přetížení dekády, udává se maximálním zatěžovacím proudem Imax pro jednotlivé řádyobrazek

  • dekády mohou mít dvě nebo více připojovacích svorek, přičemž jedna z nich je společná; ostatní svorky se využívají při realizaci malých odporů, kdy nejsou připojeny ostatní řády dekád, které by i při nastavené nulové hodnotě způsobily zvětšení celkového odporu o přechodový odpor mezi pevným a pohyblivým kontaktem.

SPOJOVACÍ VODIČE 

 • slouží k rozebíratelnému spojení jednotlivých částí měřicího obvodu, možnost propojení více šňůr do jednoho bodu, krokosvorky, kablíky s konektory, BNC konektory, T rozbočky ap.

 • základním požadavkem je co nejmenší přechodový odpor (bývá 10-4 Ω až 10-1 Ω) a jeho velikost je závislá na :

  • vzájemné ploše kontaktu

  • tlaku kontaktních ploch

  • povrchu, čistotě a přizpůsobení kontaktních ploch.

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora
 • Obr. 2: Archiv autora

 

Doplňující učivo

(vhodné i pro ZŠ)

Příklady kreslení el. obvodů:

obrazek

Obr. 1: Schéma ss el. obvodu

obrazek

Obr. 2: Schéma st el. obvodu

 

Pro kreslení el. obvodů platí:

 • podle ČSN (prochází změnami) tvary součástek, vzájemná velikost, označení… (v současné době neexistuje závazná norma)

 • je-li více přístrojů, pak je označujeme: V1, V2 až V, A1, A2 atd.