Zapojení měřicího obvodu

(vhodné i pro ZŠ)

 • měřicí obvod lze zapojit teprve tehdy, máme-li nakresleno elektrické zapojení celého měřicího obvodu

 • postup zapojování měřicího obvodu:

  • rozmístění jednotlivých součástí provádíme logicky podle schématu zapojení (je-li to možné)

  • nastavíme zdroje napětí na minimum, měřicí rozsahy MP na maximum, vynulujeme ukazatele ručkových MP, velikost ochranných rezistorů nastavíme na vypočítané hodnoty nebo na maximum

  • postupně zapojujeme nejprve proudové okruhy obvodu, pak napěťové okruhy obvodu (obvodů)

  • používáme vhodné barvy spojovacích vodičů

  • používáme co nejkratší spojovací vodiče

  • zkontrolujeme velmi pečlivě celé zapojení bod po bodu 

  • po ukončení měření je nutné zkontrolovat funkčnost všech použitých MP

 

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora
Praktická ukázka

Ukázka zapojení jednoduchého el. obvodu

obrazek

Obr. 1: Schéma zapojení obvodu