Nahosemenné rostliny

Nahosemenné rostliny

 • vznik v prvohorách – přelom devonu a karbonu

 • převaha sporofytu nad gametofytem, gametofyt (klíčící pylová láčka, primární endosperm) není schopen samostatné existence

 • nedokonalá ochrana vajíček

 • ve vodivých pletivech jako součást xylému pouze cévice

rozmnožování

Nahosemenné rostliny vytvářejí většinou samčí šištice (nesou tyčinky) a samičí šištice (nesou nahá vajíčka krytá šupinami).

 • Samčí šištice

  • šištice tyčinek

  • tyčinka – 2 prašná pouzdra – výtrusnice

  • meiotickým dělením mateřských buněk vznikají pylová zrna (samčí mikrospory)

  • pylové zrno

   • z několika buněk proklových
   • z jedné velké vyživovací (vegetativní)
   • z jedné menší buňky rozmnožovací (generativní)
   • je chráněno blánou exinou
   • 2 vzdušné vaky, lépe létá vzduchem
 • Samičí šištice

  • šištice podpůrných a semenných šupin

  • každá semenná šupina nese 2 vajíčka

  • vajíčko

   • obal (integument)
   • v obalu otvor klový
   • uvnitř obalu mnohobuněčné diploidní pletivo (nucellus)
  • Zrání vajíčka
   • 1 buňka nucellu se zvětší a meiozou se rozdělí na 4 haploidní buňky (makrospory)
   • 3 ze 4 buněk zanikají a poslední buňka se přemění v zárodečný vak (samičí gametofyt)
   • jádro zárodečného vaku se několikrát dělí a na straně k otvoru klovému vznikne 3–6 zárodečníků (každý obsahuje jednu vaječnou buňku)
 • Opylení a oplození

  • opylení větrem

  • pylové zrno dopadne na polinační kapku vylučovanou vajíčky

  • kapka vysychá – pyl se dostává na povrch nucellu, kde vyklíčí v pylovou láčku

  • láčka prorůstá nucellem a dostává se k zárodečníkům

  • v pylové láčce se generativní buňka rozdělí na dvě nepohyblivé spermatické buňky (menší zaniká), větší buňka se spojí s vaječnou buňkou uvnitř zárodečníku (vzniká zygota 2n) – jednoduché oplození

  • zygota se přemění na zárodek (embryo) s větším počtem děloh

  • poté se vajíčko přemění v semeno (často křídlaté)

  • samičí šištice se zvětší a zdřevnatí a vytváří se semenná samičí šiška

 • 2 vývojové linie nahosemenných

  • cykasy

  • jehličnany

Systém nahosemenných rostlin

 • cykasy (Cycadophyta)

 • jehličnany (Coniferophytina)

  • jinany  (Ginkgophyta)

  • Pinophyta

   • borovicovité (Pinaceae)
   • blahočetovité (Araucariaceae)
   • tisovité (Taxaceae)
   • cypřišovité (Cupressaceae)

Cykasy (Cycadophyta)

 • největší rozkvět v druhohorách

 • dřeviny s nevětveným kmenem

 • zpeřené listy na vrcholu kmene

 • šištice odděleného pohlaví – samčí a samičí

 • výskyt – tropy, subtropy

Jinany (Ginkgophyta)

Borovicovité (Pinaceae)

 • listy – jehlice srostlé po 2, 3 a 5

 • nejstarší fosilie z jury

zástupci

 • smrk ztepilý (Picea abies)

  • původní dřevina v ČR

  • monokulturní výsadba mimo přirozený areál (hornatiny)

  • mělký kořenový systém – náchylný na polomy

  • šiška převislá

  • jednodomý

  • napadán škůdci – lýkožrout smrkový

  • měkké světlé dřevo – velký hospodářský význam

 • jedle bělokorá (Abies alba)

  • původní dřevina v ČR

  • na spodní straně jehlice voskové pruhy

  • šiška vzpřímená, rozpadavá

  • citlivá na kvalitu prostředí, úbytek v Evropě

 • modřín opadavý (Larix decidua)

  • původní v ČR

  • nápadné brachyblasty

  • hluboce kořenující, okraje lesů jako ochrana před polomy

  • odolný vůči znečištění

  • kvalitní světlé dřevo

 • borovice lesní (Pinus sylvestris)

  • původní v ČR

  • jehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou

  • snese extrémní životní podmínky – skály, písčiny

  • hodně pryskyřice, měkké žloutnoucí dřevo

 • borovice kleč (Pinus mugo)

  • kosodřevina

  • jehlice vyrůstají ve svazečcích po dvou

  • ve vyšších nadmořských výškách (nad 1 000 m n. m.)

  • odolná vůči znečištění

  • v Jeseníkách není původní

Cypřišovité (Cupressaceae)

 • šupinovité nebo jehlicovité listy

 • největší stromy světa

 • obsahují toxiny

zástupci

Tisovité (Taxaceae)

 • absence pryskyřičných kanálků

 • tis červený (Taxus baccata)

  • dvoudomý

  • semeno v červeném míšku (rozšiřují ptáci)

  • alkaloid taxin obsažen ve všech částech rostliny až na červenou dužninu míšku

  • zdroj léků proti nádorovým onemocněním (chemoterapie)

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nahosemenn%C3%A9
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Přílohy
pracovni list jehlicnany.pdf Stáhnout
B23 smrčiny.pdf Stáhnout
Odkaz

Další informace a obrázky nahosemenných rostlin na:

Květena ČR