Měření magnetických veličin

Předmětem magnetických měření je zejména vyšetřování magnetických polí, vlastností magnetických látek a vlastností magnetických obvodů.

K měření magnetických polí se používají měřící sondy, např.:

  • Hallova sonda 
  • Dvojitá feromagnetická sonda

V praxi se ovšem používá ještě několik způsobů.

 

Zdroje
  • BARTONĚK, Josef. Základy audio a video techniky. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2012
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
Zajímavost

Hallova sonda - je vyrobena z tenkého polovodičového plátku. Tento 5 až 10 µm tenký plátek je nalepen na nosnou keramickou nebo umělohmotnou destičku nebo je tenká vrstva polovodiče na destičku napařena. Přiložíme-li napětí na delší hrany plátku (1, 2), protéká malý proud I tvořený velmi pohyblivými elektrony. Působí-li na plochu plátku magnetické pole s intenzitou B (shora), vychyluje vznikající síla pohybující se náboj. Ve směru kolmém na směr proudu (3, 4) lze naměřit Hallovo napětí UH velikosti stovek milivoltů.

obrazek

Obr. 1: Hallova sonda