Měření neelektrických veličin

K měření neelektrických veličin se používají snímače. Snímač převádí měřenou neelektrickou veličinu (teplotu, tlak, průtok, kmitočet, mag. indukci atd.) na veličinu elektrickou (napětí, proud, indukčnost, odpor, el. náboj atd.), kterou je potom možno dále zpracovávat (např. digitalizovat, přenášet na větší vzdálenosti, zpracovávat v regulátorech, ukazovacích nebo zapisovacích přístrojích, nebo převést na mechanický pohyb měřicího přístroje).

Snímače se dělí podle:

  • druhu měřené veličiny – polohy, otáček, teploty, tepla, tlaku, pH , obsahu plynů, vlhkosti, výšky hladiny, hmotnosti, objemového průtoku, atd.

  • principu – odporové, kapacitní, indukční, piezoelektrické, optoelektronické, termoelektrické atd.

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
  • BARTONĚK, Josef. Základy audio a video techniky. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2012

Obrázky

  • Obr. 1 až 4: Archiv autora
Praktická ukázka

(vhodné i pro ZŠ)

Měřič rychlosti větru

Obr. 1: Měřič rychlosti větru

Teploměr kombinovaný s vlhkoměrem

Obr. 2: Teploměr kombinovaný s vlhkoměrem

Meteostanice

(rychlost a směr větru, atmosferický tlak, vlhkost vzduchu a množství srážek)

Obr. 3: Meteostanice

 

 

This div will be replaced by the JW Player.

Měření frekvence síťového střídavého napětí pomocí transformátoru a multimetru. Změřená hodnota 0,050 je v kHz.

Zajímavost

Obr. 4: Termočlánek pro měření teploty

This div will be replaced by the JW Player.

Mření teploty plamene plynového zapalovače pomocí termočlánku a multimetru.