Blokové schéma zdroje napětí

ROZDĚLĚNÍ ZDROJŮ (vhodné i pro ZŠ)

Podle možnosti regulace:

  • plynule regulovatelný (např. od 0 do 20 V nebo od 0 do 30 V)

  • neregulovatelný (např. 5 V, 30 V).

Podle symetrie:

  • nesymetrický - proti společné svorce je napětí pouze jedné polarity např.

         +5 V (užívá se pro napájení např. TTL obvodů)

  • symetrický - proti společnému bodu (svorce) je napětí obou polarit např.

         (užívá se např. pro napájení operačních zesilovačů).

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013
  • BARTONĚK, Josef. Základy audio a video techniky. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2012

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

Blokové schéma zdroje napětí

obrazek

Obr. 1: Blokové schéma zdroje napětí

Tr - síťový transformátor:

galvanicky odděluje další obvody zdroje od sítě a transformuje síťové napětí na potřebnou hodnotu (např. 30 V)

U - usměrňovač:

pomocí diod usměrňuje střídavé napětí na napětí jedné poloviny (ss)

F - filtrační článek:

vyhlazuje pulsující usměrněné napětí

S - stabilizátor:

stabilizuje nastavené svorkové napětí zdroje na konstantní (nepatrně se měnící) hodnotu, i když kolísá napětí v síti nebo zatížení zdroje různým zatěžovacím proudem; stabilizační napětí s elektronickou pojistkou eventuelně s možností nastavení výstupního stejnosměrného napětí