Základní parametry zdrojů a jejich měření

(vhodné i pro ZŠ)

Mezi základní požadavky na kvalitu zdroje patří:

  • malý vnitřní odpor Ri (napěťově tvrdý zdroj)

  • malé zvlnění výstupního napětí

  • nastavení maximálního odebíraného proudu.

 

VÝZNAM SVOREK ZDROJE

 

obrazek

Obr. 1: Znázornění svorek regulovatelného nesymetrického zdroje

                  

Obr. 2: Regulovatelný zdroj (nesymetrický)

 

 

obrazek 

Obr. 3: Znázornění svorek neregulovatelného symetrického a nesymetrického zdroje  

     

Obr. 4Neregulovatelný zdroj

 

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

  • Obr. 1 - Obr. 4: Archiv autora
Doplňující učivo

Vnitřní odpor Ri

ideální zdroj neklade odebíranému proudu žádný odpor, jeho vnitřní odpor je nulový a napětí na svorkách zdroje má stejnou velikost bez ohledu na zatížení; u reálných zdrojů se projevuje jejich vnitřní odpor snížením napětí na svorkách zdroje při jeho zatížení (skutečný zdroj se chová tak, že jeho vnitřní odpor omezuje jeho maximální proud)

Zvlnění výstupního napětí

udává se jako napětí špička-špička, důsledkem je pronikání rušivého napětí do měřeného obvodu (viz manuál zdroje)

Možnost nastavení maximálního odebíraného proudu:

u regulovatelných zdrojů je většinou možnost nastavit různou velikost maximálního (zkratového) proudu; tato funkce zdroje omezí velikost odebíraného proudu na nastavenou velikost a tím umožní ochranu připojeného obvodu; signalizace přetížení je realizována pomocí LED.

Princip – v obvodu stabilizátoru je zapojena elektronická tranzistorová pojistka, u níž je nastavena určitá velikost zatěžovacího proudu zdroje. Je-li na svorkách zdroje připojena větší zátěž, pojistka zareaguje a zabrání zvětšení proudu nad nastavenou hodnotu.

Způsob nastavení zkratového proudu - zkratovat svorky zdroje a na analogovém nebo číslicovém displeji zdroje nastavíme požadovanou hodnotu

Typické hodnoty zkratového proudu jsou např. 1A, 3A.