Měřicí přístroje

ROZDĚLENÍ MP PODLE PRINCIPU

Oba typy přístrojů měří zpravidla střední hodnotu (ve stejnosměrných obvodech ji i ukazují, ve střídavých obvodech ukazují efektivní hodnotu).

  • analogové - ukazatel výchylky se pohybuje nad stupnicí SPOJITĚ, ukazatel nabývá nekonečně mnoha hodnot; počet dílků stupnice, které ukazuje, odpovídá velikosti měřené veličiny

  • číslicové - na displeji čteme přímo číselnou hodnotu měřené veličiny; počet hodnot zobrazených na displeji dosahuje konečného počtu - zobrazování je po malých stupních,

ROZDĚLENÍ MP PODLE MĚŘENÉ VELIČINY

  • voltmetry

  • ampérmetry

  • ohmmetry

  • hertzmetry

  • wattmetry

  • měřič indukčnosti

  • měřič kapacity

  • multimetry (možnost přepnout měřicí veličinu)