Číslicové měřicí přístroje

PRINCIP ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

Měřená analogová veličina se pomocí speciálního elektronického obvodu (tzv. A/D převodníku) převede do digitální (číslicové) podoby a zobrazí se na displeji s přesností na několik desetinných míst.

Číslicové (digitální) multimetry (DMM)

Jsou většinou napájeny z baterie a umožňují měřit mnoho různých veličin (U, I, R, C, f, h21E…).

Základní vlastnosti DMM

 • displej - 3a1/2 (1999); 4a1/2 (19999); 3a3/4(3999); 4a3/4(39999)…

 • maximální hodnota měřené veličiny => měřící rozsah je např.: 199,9 mV, ale uvádí se zaokrouhlená hodnota 200,0 mV

 • rozlišení (resolution) - je změna o jednotku na posledním místě displeje na daném rozsahu (viz manuál multimetru); je to tzv. 1digit - např. na MR: 199,9 mV (displej 3a1/2) => rozlišení: 0,1 mV

 • přetížitelnost napěťových rozsahů - je největší napětí, které je možno připojit ke svorkám voltmetru na všech rozsazích, aniž dojde ke zhoršení jeho vlastností; u většiny DMM to bývá 1000 V na každém rozsahu!!!

 • je-li velikost měřené veličiny větší než nastavený měřící rozsah, objeví se na displeji OL (overflow - přetečení)

Měření jednotlivých elektrických veličin

 • stejnosměrné napětí

 • střídavé napětí

 • stejnosměrný proud

 • střídavý proud

 • odpor

 • kapacita

 • tranzistory

 • ve funkci měření odporu jsou ještě dvě další možností měření, a to kontrola vodivé cesty a kontrola diody

 • kontrola tranzistoru = měření proudového zesilovacího činitele (hFE) se společným emitorem

Obr. 1: Detail přepínače u DMM (TEMP-ROOM je pokojová teplota)

Provedení DMM

 • s ručním přepínáním rozsahů

 • s automatickým přepínáním rozsahů

 • s dvojitým displejem

 • se solárními články

Další možnosti při měření pomocí DMM

 • D-H (Data-Hold) - přidržení (zapamatování právě změřené veličiny)

 • MIN- (MAX) - displej ukazuje nejmenší (největší) hodnotu veličiny během určitého časového období (např. 1 hod)

 • logická sonda - umožňuje zjišťovat logické úrovně L a H

 • měření teploty pomocí sondy

 • propojení s PC

 

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

Praktická ukázka

Příklad 4a3/4 místného displeje, ukazuje hodnotu napětí 3,675 V

obrazek

Obr. 2: Displej DMM

Praktická ukázka

MULTIMETR

Obr. 3: Multimetr MASTECH