Generátory střídavých napětí

Generátory (funkční generátory) jsou zdrojem periodického signálu.

Nejčastější průběhy signálu jsou:

 • harmonický (tvar sinusovky, tento průběh má např. střídavé napětí 230 V v rozvodné síti)

 • obdélníkový (je produktem astabilního klopného obvodu, má strmou náběžnou i sestupou hranu, využívá se např. u blikačů)

 • trojúhelníkový (má rovnoměrný nárust i pokles hodnoty)

Vlastnosti generátorů:

 • frekvenční rozsah: např. 0,02 Hz až 2 MHz, nastavení plynulé (FREKVENCY) a po stupních přepínačem (RANGE)

 • výstupní napětí: např. 50 mV až 10 V, odebírá se z BNC konektoru (OUTPUT); nastavení úrovně je buď plynulé (AMPL), nebo skokové atenuátorem neboli zeslabovačem (ATT -20 dB); zeslabení o 20 dB, tedy 10krát – povytažením ovládacího knoflíku

 • tvar výstupního signálu: volba přepínačem FUNCTION (harmonický, obdélníkový, trojúhelníkový).

 • výstupní impedance: např. 50 Ω nebo 600 Ω, volba přepínačem (Z0)

 • přidání stejnosměrné složky UAVG: přepínač OFFSET, např. je možno vytvořit signál pouze jedné polarity

 • obdélníkové napětí pro rúzné obvody: TTL (+5 V), CMOS (+ 5 V až +15 V), odběr z BNC konektoru

 • střída obdélníkového signálu:  DUTY

 • rozmítání kmitočtu signálu: periodická změna kmitočtu, možnost změny rychlosti (SWEEP/TIME) a hloubky (SWEEP/RATE) rozmítání

 

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

Praktická ukázka

Generátor

Obr. 1: Generátor