Osciloskopy

Osciloskopy jsou elektronické přístroje pro optické zobrazení a měření elektrického napětí nebo jiné veličiny na napětí převedené.

Dělí se na:

 • analogové - pohyb paprsku na stínítku obrazovky je ovládán vstupním signálem

 • číslicové (digitální) - vstupní signál je nejprve převeden na číslicový tvar a ten je teprve převeden na pohyb paprsku po stínítku.

ZOBRAZENÍ ČASOVÉHO PRŮBĚHU OSCILOSKOPU

Výsledný zobrazený časový průběh měřeného napětí vzniká tak, že paprsek je na stínítku obrazovky posouván jednak horizontálně, zleva doprava (osa x je časová osa, základna) vnitřním signálem pilového průběhu z generátoru časové základny, a současně vertikálně v ose y okamžitou hodnotou vstupního změřeného napětí. Vychylovací paprsek v obou směrech je realizován pomocí vychylovacích destiček - elektrostatické vychylování. Měřený signál je připojen na vstupní konektor BNC osciloskopu.

NASTAVENÍ JASOVÉ STOPY

Jas stopy - ovládá se knoflíky pod obrazovkou (INTEN).

Ostření stopy - ovládání knoflíky pod obrazovkou (FOCUS).

VSTUPY OSCILOSKOPU:

 • DC (stejnosměrný) - propouští stejnosměrné i střídavé napětí

 • AC (střídavý) - propouští pouze střídavé napětí (zapojen oddělovací kondenzátor)

 • GND (zem) - zkratuje vstupní napětí na „zem“ (pouze časová základna)

CITLIVOST VERTIKÁLNÍHO VSTUPU

 • je možno nastavit v žádaném rozsahu, aby bylo možno změřit malá i velká napětí,

citlivost je udávána v jednotkách V/div (voltů na dílek stupnice), bývá obvykle v rozsahu 10 V/d až 10 mV/d, je tedy možnost měřit hodnotu napětí

RYCHLOST ČASOVÉ ZÁKLADNY (ČZ)

 • je možno nastavit pro měření signálů malých i velkých kmitočtů

  • TIME/div např. je-li ČZ 20 µs/d a T = 4 dílky => T = 4·20·10-6 = 80 µs

  • možnost vypočítat kmitočet

  • možnost měřit jakékoliv časové úseky signálů

SYNCHRONIZACE (SPOUŠTĚNÍ) ČASOVÉ ZÁKLADNY

 • zajištění klidného (nepohyblivého) obrázku na stínítku obrazovky, aby se začal zobrazovat stále od stejného okamžiku

 • nastavení: externí synchronizace (přepínač TRIGGER SOURCE EXT), úroveň synchronizace (knoflík LEVEL)

 • synchronizace s náběžnou (+) nebo sestupnou (-) hranou signálu (přepínač SLOPE)

ČASOVÁ LUPA

 • umožňuje časově roztáhnout obrázek (5x, 10x) a pozorovat detaily průběhu. Pozor na přepočet!

VLASTNOSTI ANALOGOVÉHO OSCILOSKOPU

 • kmitočtový rozsah: např. 0 až 10 MHz (20 MHz, 100 MHz) => můžeme měřit i ss signály

 • přesnost měření napětí a kmitočtu (např. 5 %)

 • citlivost vertikálního vstupu, např. 10 V/d – 10 mV/d

 • rychlost ČZ, je nastavitelná např. 10 ns/d až 1 s/d

 • vstupní impedance, např. 1 MΩ.

 

Zdroje
 • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

Praktická ukázka

 

Obr. 1: Analogový osciloskop

 

Obr. 2: Digitální osciloskop

 

 

 

 

Víte, že ...

DVOUKANÁLOVÝ OSCILOSKOP:

 • má vstupy A,B nebo X,Y nebo 1,2

 • možnost současného sledování dvou průběhů - např. na vstupu a výstupu zesilovače, RC článek, apod.

 • umožňuje určit:

  • fázový posuv obou signálů

  • vzájemnou velikost

  • režim ALT (střídání) nebo CHOP (rozsekání)

  • režim X-Y

  • možnost vypnout ČZ a na druhý vstup převést další signál, tím se

  • vytvoří tzv. Lissajousovy [Lisažousovy] obrazce, které umožňují měření frekvence a fázového posuvu

  • měřit fázový posuv dvou signál