Měření kapacity

Při měření kapacity kondenzátoru je třeba dodržovat zásady:

  • měříme napětím menším, než je provozní napětí kondenzátoru vyznačené na součástce

           UM < Uprov

  • u elektrolytických kondenzátorů dodržujeme správnou polaritu, tj. ke střídavému měřicímu napětí přidáváme stejnosměrné napětí

Paralelní náhradní zapojení skutečného kondenzátoru:

u většiny kondenzátorů je ztrátový odpor dielektrika tak velký, že ho můžeme ve výsledku zanedbat, impedance kondenzátoru ZC je tedy téměř rovna jeho reaktanci XC. Paralelní ztrátový odpor RC bývá řádově 109 Ω (viz. katalog výrobce kondenzátorů).

Měření Ohmovou metodou

  • stejné jako u měření impedance cívky

  • kondenzátor zapojíme do obvodu střídavého proudu, změříme efektivní hodnoty proudu a napětí a vypočítáme z Ohmova zákona modul impedance skutečného kondenzátoru

  • kapacitu C kondenzátoru vypočítáme ze změřeného napětí U a proudu I

  • z naměřených hodnot je možné vypočítat i ztrátový činitel kondenzátoru.

X_{c}=\frac{U}{I}=\frac{1}{2\pi fC}

C=\frac{I}{2\pi fU}

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
Praktická ukázka

Superpozice st napětí na ss napětí

obrazek

Obr. 1: Superpozice stejnosměrného a střídavého napětí

Víte, že ...

Impedance kondenzátoru je:

ZC = XC = U/I = 1/(2·π·f·C)

kde: ZC   je impedance kondenzátoru

        XC  je reaktance kondenzátoru

         f  je frekvence

tgδ = XC/RC