Úvod k elektrickým strojům

Úvod k elektrickým strojům

Tento modul se zabývá základními principy elektrických strojů, jejich rozdělením a zásadami pro kreslení fázorových diagramů.