Rozdělení elektrických strojů

Rozdělení elektrických strojů

Tato lekce se zabývá základním rozdělením elektrických strojů.

Elektrické stroje jsou zařízení, která jsou schopna přeměňovat elektrickou energii v mechanickou (elektromotory), nebo ji naopak z mechanické energie vyrábět (generátory).

Jednotná klasifikace elektrických strojů

obrazek

Obr. 1: Klasifikace strojů [1]

Obr. 2: Rozdělení strojů [2]

Zdroje

Obrázky

[1] KOCMAN, Karel, Jozef HOLBA, Alexander IHLÁR a Rudolf MRAVEC. Elektrické stroje a přístroje. Praha: SNTL, 1990, 420 s. 1. vydání. ISBN 80-03-00406-3.

[2] STÝSKALA, Vítězslav. http. fei.vsb.cz [online]. [cit. 2014-6-17]. Dostupný na www: www.fei.vsb.cz/kat452

Opakování

Popiš, co je to elektrický stroj.

Jaká je klasifikace elektrických strojů z hlediska pohybu?

Jaká je klasifikace elektrických strojů z hlediska směru toku a druhu vstupující a vystupující energie?

Jaká je rozdělení elektrických strojů z hlediska konstrukce?

Jaká je klasifikace elektrických strojů podle druhu elektrické energie?

Jaké jsou druhy stejnosměrných generátorů?

Jaké jsou druhy střídavých generátorů?

Jaké jsou druhy stejnosměrných motorů?

Jaké jsou druhy střídavých motorů?