Kreslení fázorových diagramů

Kreslení fázorových diagramů

Tato lekce se zabývá základními principy kreslení fázorových diagramů.

Každý stroj lze popsat matematickými rovnicemi, znázornit náhradním schématem a fázorovým diagramem. Při kreslení a označování je nutné dodržet určité zásady, které vycházejí z příslušných norem.

  • Fázory veličin se v tisku vyznačují polotučně, např. U, I, Φ.
  • Fázory rozlišujeme také tloušťkou čáry a tvarem šipky.

Obr. 1: Fázor proudu a napětí [1]

Dále budeme dodržovat:

  • Výkon zdroje bude vždy záporný.
  • Výkon spotřebiče bude vždy kladný.

 

Obr. 2: Kreslení schémat [1]

 

Obr. 3: Kreslení fázorového diagramu [1]

Pro výkony platí: Ps = -PG

Výkon spotřebiče je dán vztahem: Ps = U · Is · cos φ

Pro výkon generátoru platí: PG = U · IG · cos φG

Zdroje

Obrázky

[1] Archiv autora.

Opakování

Hlavní zásady kreslení fázorových diagramů.

Nakreslete fázorový diagram pro odporovou zátěž.

Nakreslete fázorový diagram pro induktivní zátěž.

Nakreslete fázorový diagram pro kapacitní zátěž.

Jak se počítá výkon spotřebiče?

Jak se počítá výkon generátoru?