Transformátory

Transformátory

Modul transformátory se zabývá dělením transformátorů na jednofázové a třífázové. U obou těchto oblastí je popsán princip činnosti elektrického zařízení, jeho konstrukce, zapojení, jednotlivé druhy provozních stavů a energetická bilance zařízení.