Jednofázový transformátor

Jednofázové transformátory

Ve výukovém modulu jednofázové transformátory jsou uvedeny poznatky z principu činnosti, dělení transformátorů podle provedení. V jednotlivých lekcích je popis konstrukčního provedení, zapojování a jednotlivé druhy provozních stavů včetně kreslení fázorových diagramů a náhradních schémat. V závěru je uvedena energetická bilance zařízení.